Tjänster

Efter 35 år i politiken, varav 20 år som förtroendevald på heltid, samt 7 år som försäljnings- och hotellchef har jag kunskap och erfarenhet från politik och samhälle, så väl ideellt som politiskt och affärsmässigt.

Utmaningar och möjligheter

Som tidigare infrastrukturminister har jag god kännedom och kunskap om utmaningar och möjligheter inom infrastruktur, logistik, transporter och transportslag samt kollektivtrafik. Samhällsbyggnad och funktion, planering och finansiering är viktiga förutsättningar tillsammans med detta.

Erfarenheter genom engagemang

Mitt ideella engagemang inom idrott och politik har givit mig erfarenhet i att arbeta lösningsorienterat i komplexa organisationer och i mindre sammanhang.

Skapa bra förutsättningar

Varje fråga kräver sitt svar och varje problem sin lösning. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för framgång och resultat.

Jag erbjuder

- Rådgivning och konsultation
- Management och ledarskap
- Coaching
- Kontakter och nätverk
- Workshops och seminarier
- Moderator och konferens