Skapar framgång och bygger broarRelation och förståelse för Politik & Samhälle

För att ditt företag ska nå framgång kan kontakt med politiken vara avgörande. Jag hjälper när du
inte vet eller förstår hur de arbetar, eller hur t.ex beslutsgången går till. Jag har 35 års erfarenhet.

För 35 år sedan engagerade jag mig politiskt. Jag ville vara med och förändra och förbättra för
människor. Oavsett partifärg finns ett genuint engagemang och en vilja att göra något bra. Jag har
varit ledande partiföreträdare kommunalt, regionalt i ett landsting, nationellt i såväl riksdag som
regering.
För påverkan är det viktigt med kontakter och nätverk. Även att känna till ett ärendes gång och
beslutsväg. Innan det kommit så långt är det lika viktigt att utbyta erfarenhet och kunskap i
kommande utmaningar och dess möjligheter.
Med bra relationer och brobyggen mellan politik och samhälle ökar förståelse och framgångar.

← Tillbaka