Skapar framgång och bygger broarLedarskap, rådgivning och utveckling

Varje person och organisation kan egentligen bättre. Att lägga energi på rätt saker och hitta lösningar framåt ökar trivsel och framgång.

Ideellt eller kommersiellt spelar ingen roll. När människor arbetar tillsammans uppstår emellanåt missförstånd, osämja eller kriser. Det påverkar var och en lika mycket som det kan göra att verksamhet och resultat blir lidande.
Jag har varit ordförande ideellt inom idrott och politik liksom kommersiellt som chef på hotell. Med människor finns utmaningar men framförallt möjligheter. Det gäller att se dem. Att jobba på ett lösningsorienterat sätt är svårt, då kan min erfarenhet vara värt att prova.
Med workshops, rundabordssamtal eller liknande kan människor i grupp tlllsammans förmås hitta nya tankar och gemensamt finna goda idéer och lösningar. Som moderator och samtalsledare har jag vana att föra denna typ av möte.
När ett möte eller besök ska ske på jobbet eller utanför, som har med politiken att göra kan det vara skönt att bolla med någon. Det behöver inte vara direkt svårt, men lite osäkert känns det. Lite coachning innan kan vara det som behövs för att göra skillnad, för mig är det enkelt. Det kan det bli för dig med.

← Tillbaka