Skapar framgång och bygger broarRelation och förståelse för Politik & Samhälle

För att ditt företag ska nå framgång kan kontakt med politiken vara avgörande. Jag hjälper när du
inte vet eller förstår hur de arbetar, eller hur t.ex beslutsgången går till. Jag har 35 års erfarenhet. 

→ läs mer

Ledarskap, rådgivning och utveckling för framgång

Varje person och organisation kan egentligen bättre. Att lägga energi på rätt saker och hitta lösningar framåt ökar trivsel och framgång.

→ läs mer
Läsvärt!
Stora Trafiksäkerhetspriset 2017

På Transportforum 2017 i Linköping delades det årliga Stora Trafiksäkerhetspriset ut. Ansvariga ..

Catharina Elmsäter-Svärd
"Mitt engagemang ska förbättra människors vardags- och arbetsliv."
Catharina Elmsäter-Svärd
"Jag jobbar för hållbara transporter, smartare städer och framtidens jobb."

Smartare städer

Med urbanisering kommer trängsel, dålig luft och tid för fel saker, om vi inte gör rätt. Med nya lösningar kan vi skapa hållbara transporter och framtidens jobb.
Jag är styrgruppsordförande för Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogam, via Vinnova, om uppkopplade transporter. Autonoma fordon på mark och väg. Lindholmens Science Park är värdplats för programmet.

Logistik är rätt väg

Människors resa måste tänkas dörr till dörr liksom företagens godstransporter, de som sker i
korridorer och stråk. Logistik handlar om förutsägbarhet i tid, kostnad och funktion. Lika viktig är den för miljö och klimat.
Jag är styrelseledamot i ett logistiskt fastighetsbolag, Catena AB (publ).

Arbeta över gränserna

Som infrastrukturminister insåg jag nyttan att bygga över en kommun-, 
läns- och landgräns. Precis som att varje transportslag ska fungera bra var för sig, men ännu hellre ihop. Så är det med människor också. Olikheter utvecklar och skapar förnyelse. Jag blandar det kommersiella med det ideella. Drivkraft och lust förenar. Tidigare förde jag samhällsengagemanget via politiken och nu som rådgivare åt Bussföretaget Nobina AB samt ordförande i en anrik idrottsklubb. SSK - hockeylaget i mitt hjärta.


Slide 1

Bra flyt på jobbet eller i en organisation kräver samarbete.

Slide 2

Nätverk och kontakter. Carl Bildt, Anders Borg och jag.

Slide 3

Jobbar över gränser. Anna Johansson, nya infrastrukturministern och jag.

Slide 4

Pröva något nytt. Anna-Karin Hatt är ju ny VD för Almega och jag.

Varje stad, varje individ, varje behov...

När vi lär av varandra och delar erfarenheter sker utveckling och förändring. Ibland kan det mest självklara då framstå som unikt.