Skapar framgång och bygger broarWorld Economic Forum - jag deltog i San Fransisco

Autonoma Fordon i fokus när ledande företrädare från hela världen träffades för samtal ordnat av World Economic Forum i San Fransisco, USA, den 18 November. Mark Fields, CEO Ford Motors Company var dagens samtalsledare. Anthony Foxx, United States Secretary of Transportation, flera City Mayors, ansvariga och ledande personer från Privata företag fanns med i gruppen om ca 30 personer. 

Det finns många utmaningar och hänsyn att se till oavsett du är företagsledare, kommunalråd eller minister.Oavsett land. Ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft för framtidens jobb spelar stor roll. Likaså Urbaniseringens behov av markyta för allt från bostäder, grönytor, infrastruktur för såväl gående, cyklande, lekande barn, kollektivtrafik som bilar och varu-gods-transporter. Att nyttja teknologin i en allt mer digitaliserad värld, baserat på autonoma fordon är ett verktyg som ger möjligheter för framtiden.