Skapar framgång och bygger broarStora Trafiksäkerhetspriset 2017

På Transportforum 2017 i Linköping delades det årliga Stora Trafiksäkerhetspriset ut. Ansvariga för priset och dess utnämning är Transport & Logistik, Res & Trafik, NTF och  VTI. Glädjande och i all ödmjukhet var jag mottagaren av kategorin- Årets leverantör. Jag vill passa på att ge en stor eloge till Transportstyrelsen och Svenska Taxiförbundet som rodde detta i land och gjorde verklighet av det. Samt alla åkare mfl som nu frivilligt är med och stöttar detta - det är bra för alla!

Motivering
Våren 2012 gav vinnaren i Kategorin Årets Leverantör Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Svenska Taxiförbundet ta fram en lösning för digital kontroll av Taxibehörigheter i realtid - inom befintlig lagstiftning. Resultatet är nu att det varje natt genomförs kontroll av mer än 40 000 taxi-buss och  lastbilschaufförers behörigheter. Dessa kontroller kallas Behörighetskontroll Yrkesförare- BKY.