Skapar framgång och bygger broarRegeringen har förordnat mig till ny ordförande för IFFS

Vid regeringens sammanträde torsdag den 29 oktober, utsågs jag till ny ordförande i styrelsen för Institutet för Framtidsstudier. Förordnandet gäller från den 1 januari 2016 och sex år framåt. Jag efterträder Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet.

Den roll jag redan har som ordförande för det strategiska innovationsprogrammet (SIP) - Drive Sweden, angående automatiserade fordon kommer ge goda möjligheter till synergier. Dagens samtal om framtiden handlar till stor del om globaliseringens utmaningar, digitaliseringens möjligheter och automationens nya jobbförutsättningar.

Jag har tidigare varit ledamot i styrelsen för institutet ( 1999-2001). Rollen som en aktiv aktör inom samhällets funktionalitet och framtida utmaningar är spännande. Jag är hedrad över utnämningen från regeringen och glad att få fortsatt förtroende att medverka till smartare städer, hållbara transporter och framtidens jobb. Det handlar om människors vardags- och arbetsliv och företagens förutsättningar idag och i morgon. Det har jag alltid engagerat mig i.