Skapar framgång och bygger broarRapport om elbussar.

Handelskammaren i Stockholm har tagit fram en rapport om elbussar. Detta är ett sätt att visa på teknikens utveckling och se lösningar på många av dagens och morgondagens utmaningar i en växande storstad. Detta är ett alternativ bland många. Spännande att följa. Du kan läsa den på chamber.se (ska se till att jag kan länka den rätt, nu datorstrul)