Skapar framgång och bygger broarMinisterbesök imponeras av Drive Sweden

Nyligen fick Drive Sweden besök av Nederländernas infrastruktur- och miljöminister, min tidigare kollega Melanie, tillsammans med vår egen infrastrukturminister Anna i Göteborg. Det blev en lyckad dag för alla inblandade. Nedan följer citat från de båda:

- Utvecklingen av förarlösa fordon och annan teknisk innovation inom transportområdet är viktiga frågor för den svenska regeringen. Jag är mycket glad över att ha haft tillfälle att presentera det arbete som vi bedriver här i Sverige för min nederländska kollega Melanie Schultz van Haegen, i synnerhet mot bakgrund av att båda våra länder har ett särskilt intresse av innovativa och hållbara transportlösningar. Förarlösa fordon kan både bidra till hållbara transporter och nya arbetstillfällen, säger Anna Johansson.

- Jag är mycket imponerad av det arbete som bedrivs kring förarlösa fordon i Sverige. Projektet Drive Me är ett bra exempel på angreppssättet "learning by doing", som jag tror kommer att ge denna utveckling mer verklighetsanknytning. Vi har även mycket att vinna om vi ser till trafikflöden, trafiksäkerhet och utsläppsminskningar. Jag anser även att det är mycket viktigt att samarbeta på europeisk nivå så att medlemsstaterna inte skapar hinder för varandra som kräver justeringar framöver, säger Melanie Schultz van Haegen.

Anna Johansson och Melanie Schultz van Haegen träffade även representanter för Göteborgs stad för att få veta mer om stadens arbete med smarta transportlösningar. Ministrarna gavs även tillfälle att diskutera deklarationen om förarlösa fordon och alkolås inför det informella transportministermötet i Amsterdam den 14 april i år.
Visit_Lindholmen_Science_Park.jpg
Infrastrukturminister Anna Johansson och nederländska infrastruktur- och miljöministern Melanie Schultz van Haegen på besök hos Lindholmen Science Park.