Skapar framgång och bygger broarGöteborg ligger i framkant säger även WEF

World Economic Forum tillsammans med Boston Consulting Group förbereder inför kommande möte i Davos 2016. Bland annat återfinns autonoma fordon på agendan. Flera djupintervjuer har gjorts med invånare och beslutsfattare runt om i världens städer. Göteborg och Singapore nämns särskilt som städer som ligger i framkant. Stadens samarbete med Volvo i pilotprojektet Drive Me har kommit långt och märks i världen. Något jag själv gladdes av när jag var i San Fransisco på konferens tidigare i november. 

Ett sätt för smarta städer, att med hållbara transporter skapa fortsatt mobilitet utan att ta för mycket mark i anspråk som behövs för t.ex boende, grönytor, gående och cyklande mm.