Skapar framgång och bygger broarGodset Dagen Den 21 Januari 2016

Nu är det dags för den återkommande konferensen om Gods, Godset Dagen den 21 januari 2016.

Vad är ett transportsmart samhälle? Hur kommer godstransporterna och branschen att se ut i framtiden? Trafikverket tillsammans med Tågoperatörerna, Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen arrangerar en viktig dag, för framtiden. Jag är moderator för dagen. 

Här finns en tanke som inte är så långt borta, titta på den ..... Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogram för automatiserade fordon har just tagit fram en liten kortfilm.