Skapar framgång och bygger broarDrive Sweden - ett arbete för smarta städer mm

Utmaningarna för våra städer är  många, inte minst för en attraktiv miljö med smarta transporter. Här är en bra illustration, framtagen av Göteborgs Stad och Drive Me.