Skapar framgång och bygger broarAlternativ lösning att bygga, finansiera och drifta?

Infrastrukturkommissionen presenterar ett case med snabbare järnvägsresa mellan Stockholm och Oslo. 


Se och läs hela inslaget från SVT Nyheter/Värmland på SVT Play.

Jag deltog vid presentationen av idén på ett lunchseminarium på Stockholms Handelskammare.
Att det mellan två huvudstäder som Oslo och Stockholm behövs bra kommunikationer är givet, och de kan bara bli bättre. Även den regionala arbetspendlingen längs sträckan och godstransporterna behöver bättre funktion och kortare tider.

Det finns frågetecken kvar som behöver redas ut i projektet. Däremot tycker jag att angreppssättet är spännande. Att från början ha med sig operatörer, olika aktörer för byggande, drift och finansiering skapar nytt tänk -att tänka efter före. Dessutom är inte frågan om olika typer av medfinansiering helt klar, vad mer finns att tillgå? Även om staten har och ska ha ett stort ansvar för just infrastruktur.
Längs sträckan finns befintliga banor och nya som är tänka att tillkomma. Här behövs det mer fakta inte minst om standard då det är långa sträckor av dagens spår som har enkelspår och med lägre hastighet än tänkt i förslaget. Banavgifterna hur de får tas ut, eller borde få tas ut behöver undersökas mer. Men oavsett, det är roligt när fler försöker tänka nytt, till nytta för oss alla.

Som Allan Larsson sa vid presentationen ” Låt nu alla förstå-sig-påare kolla detta förslag och komma med synpunkter och eventuella invändningar. Så det synas på bästa sätt”.

Här kan du höra mer om projektet från presentationen och några av mina kommentarer på plats.

Läs hela presentationen på infrastrukturkommissionen.se