Skapar framgång och bygger broarAlmedalen som Moderator snart fulltecknad

Ett bra samtal leder så mycket längre. Du som anordnar ett seminarium ska dels få ut ditt eget budskap dels ska åhörarna få med sig något av värde hem. En bra moderator kan därmed göra skillnad.

Själv kommer jag även i år att vara moderator i Almedalen. Det är roligt att få fortsatt förtroende att göra detta tillsammans med återkommande uppdragsgivare, men också att hälsa nya välkomna. Som det ser ut nu är min vecka snart fullbokad. Ett genomgående tema är samhällsbyggnad. Smartare städer, hållbara transporter och framtidens jobb. Något jag fortsatt själv brinner för och är engagerad i på olika sätt, inte bara under denna politikervecka.

Om du som planerar och inte har en moderator klar än - fråga mig, så ser vi om det går att pussla lite till. Men det bör göras rätt snart.
PS kom i håg, ska du ha med ditt program i den allmänna Almedalskalendern med program, ska det skickas in före den 2 maj.

Annars ses vi, om inte förr,  i Almedalen 2016!