Skapar framgång och bygger broarAlmedalen 2015

Tusentals möten, seminarier och mingel. Jag ledde några av dem! 


Bostäder och infrastruktur var återkommande ämnen på flera seminarier. Viktiga för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Ständiga utmaningen är tiden och pengarna. Hur kan förbrättad och mer infrastruktur och fler bostäder komma till snabbare, särskilt i städerna. Hur kopplas utmaningarna om miljö och klimat till detta. Några av de seminarier jag ledde åt Swedavia var just om tillgänglighet, hur hela landet ska leva. Om arbetspendling och godsflöden, oavsett trafikslag. Hur även flyget spelar viktig roll. De utredningar som regeringen har på gång om bla Brommas framtid, som leds av Anders Sundström och Sverigeförhandligen som leds av HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, var så klart med och bidrog till debatten.